Edificació i salut

Actualment ningú dubta de l’estreta relació existent entre els espais habitats i la salut dels seus usuaris. En una societat en que la immensa majoria dels seus individus es passen la major part de la jornada dins d’€™edificis, la interacció d’€™aquests amb les persones esdevé un aspecte bàsic pel seu benestar.

El terç de la jornada que una persona passa en el seu lloc de treball pot convertir-se en un temps continuat d’€™exposició a alteracions que poden repercutir en el seu rendiment a causa de minves en el seu estat de salut i d’€™estat d’ànim. La màxima interacció de l’individu amb l’espai es produeix en el terç del dia que dediquem al descans.

Al dormir el cos es recarrega física i mentalment, si existeixen elements pertorbadors en l’espai de descans la recuperació no es suficient i el cos se’€™n ressent i comença a manifestar, a curt, mig o llarg termini, símptomes de malalties de diferent connotació i gravetat.

Avui coneixem quins son els fenòmens, relacionats amb l’espai edificat, susceptibles de provocar alteracions en la salut dels usuaris de l’€™edifici.

La seva mesura, anàlisi i valoració determina el grau de bondat o de perjudici de cada espai.