This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

Conceptes

Definicions de termes relacionats amb la salut en l’entorn de l’edificació.

ɉs un gas altament tòxicc i verinòs. Incolor, inodor i insí­pid, que es produeix a partir de la combustió incompleta del carboni i els hidrocarburs. ɉs la primera causa de mort per intoxicació.

Reacció excessiva de l’organisme davant el contacte amb un agent que el cos identifica com estrany (al·lergen)

Ciència que estudia els efectes adversos de certes substancies i agents ambientals en els organismes vius. 

El radó és un element quí­mic radioactiu pertanyent al grup dels gasos nobles que emana del subsòl. En la seva forma gasosa és incolor, inodor i insí­pid. El radó és un producte de la desintegració del radi i del tori que segueix desintegrant-se; en el procés es genera radiació gamma i alfa, el veritable risc rau en les partí­cules alfa.La radiació alfa és relativament poc perillosa fora del cos donat que la pell ens en protegeix. El principal problema ve quan s’inhala: les partí­cules radioactives s’adhereixen al teixit pulmonar, on poden emetre radiació alfa a les cèl·lules broncopulmonars que poden danyar l’ADN i provocar mutacions en els teixits. ɉs mes abundant en terrenys amb presència de granets i roques radioactives. El gas radó és la segona causa de mort per càncer de pulmó després del tabac.

 

ɉs el camp generat per un objecte carregat elèctricament. El camp genera una força que actua sobre altres objectes tamé carregats eléctricament. Aquest vector s’expressa en unitats V/m (Volts/metre). Els camps es creen al voltant de qualsevol càrrega elèctrica. Per exemple: Un cable connectat a un endoll genera un camp elèctric encara que no hi hagi cap punt de consum a l’altra punta del cable.

 

ɉs una sí­ndrome clí­nica caracteritzada per dolor crònic generalitzat a tot el cos, amb predomini als músculs i a la l’esquena i amb presència d’una exagerada i extensa sensibilitat local a la pressió en múltiples punts. ɉs molt més freqüent en dones que en homes. Sovint s’acompanya de cansament, trastorns del son, de l’estat dànim, sí­mptomes digestius i mal de cap entre altres.

 

És refereix a un cansament intens i continu que no remet amb el descans i que no és causat directament per altres infermetats. A dia d’avui es desconeix la causa exacta del sí­ndrome. Passa amb major freqüència en dones de 30 a 50 anys. Els seus sí­mptomes son similars als de la grip i altres infermetats ví­riques comunes, dolors musculars, mal de cap i fatiga intensa, que no minven amb el temps.

 

ɉs un trastorn crònic. Una patologia encara no reconeguda, que cada vegada afecta a més persones. Consisteix en la pèrdua progressiva de tolerància a agents quí­mics comuns diversos (productes de neteja, cosmètics, dissolvents, hidrocarburs,…). Els afectats, en funció de la seva sensibilitat i dosis, generalment molt baixes, experimenten gran varietat de sí­mptomes.

 

ɉs un immoble que presenta algun o alguns factors o agents ambientals susceptibles d’alterar l’equilibri de l’organisme dels seus usuaris.

Son desequilibris del sistema biològic causats per factors o agents presents en l’ambient. Normalment aquests factors son generats per accions o tecnologies creades pel propi home.

Son corrents harmòniques que circules pels cables elèctrics. La corrent bruta és la contaminació de l’electricitat. El fenomen es produeix per la creixent incorporació d’equips electrònics connectats a la xarxa elèctrica.Son corrientes armónicas que circulan por los cables eléctricos. La corriente sucia es la contaminación de la electricidad. El fenómeno se produce por la creciente incorporación de equipos electrónicos conectados a la red eléctrica.