Geometria natural

La ciencia ancestral que ha establert els mecanismes d’harmonització dels llocs i la seva utilitat en els nostres dies.

Des de temps megalí­tics hi ha constància de l’ús de la geometria natural en les construccions. Pràcticament en tot el planeta hi ha indicis de l’ús d’€™aquesta geometria en les seves construccions. Exemples els trobarem amb el Quadrilàter de Crucuno a Bretanya (França), els temples megalítics de Malta (Ggantija, Hagar Kim), temples, cases i piràmides egí­pcies, temples grecs i romans, la ciutat prohibida dels xinesos i les catedrals europees (romànic, gòtic…). A Amèrica també fou emprat per les diferents cultures: maies, tolteques, inques i asteques. Les ciutats de Delhi i Bombai a la India estan concebudes, també, amb geometria natural. Els xinesos i els japonesos també treballaven amb aquesta eina. Aquest coneixement mil·lenari, va permetre que certes persones s’adonessin que algunes energies, mesures i ritmes propiciaven el desenvolupament de lo bioètic. Construir amb geometria els relligava al cosmos, afavoria el desenvolupament de lo viu i feia que les construccions fossin més harmòniques i beneficioses per la salut.

Com apliquem avui la geometria?

Actualment podem seguir projectant i construint aplicant aquest coneixements ancestrals. La geometria, és una gran eina que ens permet projectar espais harmònics, equilibrats i saludables, en ressonància amb el seu emplaçament.

Per crear i harmonitzar habitatges.
Per crear objectes personals
Pel disseny interior
Mandala personal