Bioconstrucció

Som una de las set assessories del IEB (Instituto Español de Bioconstrucción).

La biologia de la construcció (bioconstrucció) estudia les relacions holístiques de l’ésser humà  amb el seu entorn edificat residencial i laboral. Els especialistes en Bioconstrucció pensem amb una visió de conjunt. A més de l’àmbit tècnic i econòmic apliquem a la concepció i procés constructiu criteris propis de l’ecologia, la medicina, la biologia, la quí­mica, la fí­sica, la geologia, la fisiologia, la psicologia, la sociologia, la botànica i l’antropologia. La Bioconstrucció es fonamenta en vint-i-cinc regles bàsiques agrupades en cinc grups:

Materials de construcció i insonorització

Materials naturals i no adulterats

Materials inodors o d’€™olors agradables que no emetin substàncies tòxiques

Materials de baixa radioactivitat

Protecció acústica i antivibradora orientada a les persones

Ambient interior

Regulació natural de la humitat atmosfèrica interior mitjançant l’ús de materials higroscòpics

Minimització i dissipació ràpida de la humitat de l’€™obra nova

Proporció equilibrada de l’aïllament tèrmic i acumulació de calor

Temperatures òptimes de les superfícies i de l’€™aire ambient

Bona qualitat de l’€™aire ambient gràcies a la renovació natural

Absència de camps electromagnètics i ones de radio en expansió

Reducció de la presència de fongs, bactèries, pols i al·lèrgens

Medi ambient, energia i aigua

Minimització del consum d’€™energia aprofitant al màxim fonts d’energia renovables

Materials de construcció procedents, preferiblement, de la regió i que no afavoreixin l’€™explotació abusiva de matèries primeres escasses o perilloses

Prevenció de problemes per al medi ambient

Qualitat del aigua el més òptima possible

Interiorisme

Respecte de dimensions, proporcions i formes harmonioses

Condicions naturals de llum, enllumenat i colors

Aprofitament dels coneixements de fisiologia i ergonomia en la decoració i l’€™equipament de l’€™espai interior

Solar

Absència de pertorbacions naturals i artificials en el solar

Habitatges allunyats de fonts d’emissions contaminants i sorolls

Mètode de construcció descentralitzat i flexible en urbanitzacions

Habitatge i entorn residencial, molt relacionat amb la natura, dignes i compatibles amb la vida familiar

Absència de seqüeles socials negatives.