Diagnosi i mesures geoambientals

Un hàbitat saludable és aquell que ens proporciona benestar, no genera cap mena d’infermetat i propicia les activitats vitals. No sempre els espais en que passem la major part de les nostres vides compleixen amb aquestes premisses primordials.

Els paràmetres que determinen i condicionen allò que és propici i la bondat dels espais que habitem son ben coneguts, estàs definits i les seves metodologies de mesura i avaluació dels resultats perfectament acotats.

Som “Especialistes en Mesures de Bioconstrucció IEB-IBN” en camps, ones, radiacions, toxines domèstiques, agents contaminants, ambient interior, fongs, bacteris i al·lèrgens. Disposem de la infraestructura personal i instrumental per mesurar, analitzar, diagnosticar i avaluar els paràmetres següents d’acord amb el protocol i les valoracions de la norma tècnica de mesura SBM-2015 de l’IBN-MAES

Som Especialistes en Mesures de Paràmetres de Bihohabitabilitat, la seva avaluació i aplicació d’accions correctores.

Camps, ones i radiacions

Toxines domèstiques, agents contaminants i ambient interior

Fongs, bacteris i al·lèrgens