Diagnosi de patologies constructives

Dilatada experiència en l’€™elaboració d’estudis i informes encaminats a determinar les causes de patologies i disfuncions en edificis i obra civil, les seves possibles conseqüències i propostes de solució. Especialitzats en avaluacions funcionals prèvies d’€™immobles i espais a rehabilitar.

Tipologies i causes

Estructurals

Catastròfiques

Funcionals

Manteniment